Hakkımızda

Osmaniye İlim Sanat ve Kültür Derneği

Derneğimizin adı Osmaniye İlim Sanat ve Kültür Derneğidir. Kısa adı “İL-SAN DER” olan derneğimiz 15 Mayıs 2005 tarihinde resmen kurulmuştur. Derneğimiz ilimizde bir misyon üstlenmek ve bir boşluğu doldurmak amacıyla yerel bir dernek olarak ortaya çıkmıştır.

Toplumun ve özellikle gençliğin içine düştüğü durumdan kaygılanan, sorumluluk sahibi bir grup arkadaş bir araya gelerek dernek kurmaya karar verdik. Kültürel ve ahlaki yozlaşmanın hızla arttığı toplumumuzda neslimizin korunması ve ıslahı için imkânlarımızı kullanmalıydık. Bu sebeple tüzüğümüzde belirtilen amaçlarımız ve misyonumuz çerçevesinde çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Toplumsal yozlaşma ve erozyonu önlemek, neslin öze dönüşünü ve ıslahını sağlayabilmek amacıyla eğitim kültür ve sanatsal etkinlikler yapmaktayız. İnsan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir tavır sergilemekteyiz. Bunun için her yıl düzenli olarak konferanslar, seminerler, eğitim sempozyumları düzenlemekteyiz. Ayrıca toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla üyelerimiz ile birlikte piknikler ve kermes etkinlikleri yapmaktayız.

Derneğimiz 2009 yılı ortalarında, benzer amaçlı sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformuna üye olmuştur. İnşallah bundan sonra da imkânlarımız ölçüsünde amaçlarımıza uygun olarak eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerimizi sürdürmeye gayret edeceğiz.

Derneğimizin eğitim faaliyetlerine gelince; her şeyden önce dernek çalışmaları gönüllülük esasına dayanır. Üyelerimiz ve gönüllü öğretmen arkadaşlarımız tarafından seminer salonlarımızda ilköğretim öğrencilerine SBS’ye yönelik dersler verilmekte, kütüphanemizdeki kitaplardan yararlanma ve ödev yapma imkânı sunulmaktadır. Ayrıca her hafta farklı konularda halka açık bir seminer düzenlenmektedir.

Derneğimiz de çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetleri de yürütülmektedir. Ana sınıfı ve ilköğretim çağındaki çocuklarımıza “EVDE KAREKTER EĞİTİMİ” , gençlerimize ve yetişkinlere yönelik “haftalık sohbet ve seminerler” düzenlenmektedir. Özellikle çocuklarımız, kütüphanemizden eğitim amaçlı olarak her zaman yararlanabilir. Zamanlarını göz ardı yerlerde israf etmemeleri için, tenis ve santraç oynama imkânı hazırladık. Ayrıca bilgi yarışmaları düzenliyoruz. Resim ve el becerilerini değerlendiriyoruz.

Yaptığımız çalışmaları halka açık yapmaktayız. Aile merkezli çalışma anlayışına sahibiz. Özveri ile yapılan bu eğitim çalışmaları ailelerin yoğun ilgisi ve desteğine mazhar olmaktadır. Çünkü aileleri de eğitimin bir parçası olarak görüyor, onları da işin içine katıyoruz. Kısıtlı imkânlarımız bu talepleri karşılamaya yetmemektedir. Bu da en büyük sıkıntımız. Bu sebeple daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.

Dini, Tarihi ve Kültürel mirasımız temel referanslarımızdır. Neslimizi korumak ve ıslah etmek eğitimdeki temel hedeflerimizden olduğu için, özgün eğitim programları hazırlayıp, uyguluyoruz. Çağın teknolojik imkanlarından da (bilgisayar, projeksiyon gibi) yararlanıyoruz. Böylece gençlerimizi hazcı ve seküler anlayışın zararlı etkilerinden korumaya çalışıyoruz.

Tüm bu işleri yaparken en önemli sorurlarımızın başında donanımlı eğitimci eksikliği, yetersiz fiziki mekân ve ekonomik imkânsızlıklardır. Bizim çalışmalarımız her ne kadar gönüllülük esasına dayansa da, eğitim faaliyetleri yüksek maliyet gerektirmektedir.

Hal böyleyken daha çok çalışarak, eğitim çalışmalarımızın kurumsallaşmasının gerekliliğine inanıyoruz. Böylece emeğimizin karşılığını daha net görebiliriz. Adı konulmuş kurumlarda yapılan eğitim çalışmaları hem verimlilik, hem de daha geniş kitlelere ulaşmak açısından önemlidir. Bu konuda gücümüzü de göz önüne alarak zihnimizde oluşturduğumuz projeler var. İleriki yıllarda bir kreş, bir spor okulu, bir etüt merkezi açmayı hedefliyoruz inşallah.

Topluma hizmet amaçlı çalışmalarda ilimizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber iş tutmayı isteriz. Sivil Toplum Kuruluşlarının, her ne kadar isimleri ve kuruluş amaçları farklı da olsa hizmet amaçlı var oldukları toplumda bir boşluğu doldurmak, bir misyonu ifa etmek için kurulduklarının farkındayız. Bu sebeple ilimizdeki diğer STK’lar ile iletişim içerisindeyiz. Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren olaylarda “Gönüllü Teşekküller Platformu” olarak bir araya gelerek ortak hareket etmekteyiz. Birlikte organizasyonlar yapmaktayız.