Osmaniye İlim Sanat ve Kültür Derneği (İLSANDER) Ortaöğretim Birimince 17 Temmuz Cuma günü Ortaokul ve Lise öğrencileri, gönüllü öğretmen ve eğitimcilerle Yeni Eğitim Yılı dersleri başladı. Eğitimlerin temel amacı, katılımcılarda inancımızda sahih bilgi, salih amel ve sağduyulu insan olma çabaları için gerekli bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçlarını karşılamak, yaşadığımız toplum içinde bilinç ve ahlaki asalet inşa etmektir. Ortaokul ve Lise kız-erkek öğrencilere haftada bir gün iki saat teori ve gezi şeklinde yapılan eğitimlere katılım için Velilerimizi ve öğrencilerimizi Derneğimize bekliyoruz.