Osmaniye İlim Sanat ve Kültür Derneği (İLSANDER) Öğretmen Birimince 19 Mayıs Çarşamba günü Prof.Dr. Tahsin Görgün ’ün “Osmanlı Düşüncesi” adlı kitabının tahlili yapıldı. Moderatörlüğünü Hatice Çitçi’nin yaptığı proğramda kitabın bölümleri öğretmenler tarafından tek tek ele alınarak tahlil edildi. Osmanlı düşünürlerinin/aydınlarının kendi çağındaki ve diğer çağları da etkileyen fikir dünyaları, düşünce noktaları ve medeniyet inşa etmedeki bakış açıları, modern çağ felsefe ve düşünce akımlarıyla karşılaştırmalı değerlendirmeleri sunum yapan öğretmenlerce ele alındı. Kitap tahlili katkı ve söz alan katılımcıların soru ve cevaplarıyla sona erdi.