Osmaniye İlim Sanat ve Kültür Derneğince(İLSANDER) 24 Mart Carşamba günü Prof.Dr.Tahsin Görgü’nün konuk olduğu “Türkiye’de İslami Düşüncenin Geleceği” konulu online Konfrerans düzenlendi..Moderatörlüğünü Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Bal’ın yaptığı Konferansta Görgü “    Türkiye’de İslami Düşüncenin Geleceğinde; Müslüman âlimlerin ve araştırmacıların mutlaka sosyal bilimleri geliştirmeleri gerektiği. Müslümanların ürettikleri ilimlerin veya bilimlerin başına ‘islam’ kelimesini getirmek zorunda olmadıkları. Müslümanlar sadece kendileri için bilim/ilim üretmeyip tüm insanları faydalandırmak için gerçekleştirecekleri. Doğal olarak ilim kim tarafından geliştirilmiş ise onun rengini alacağı. Müslüman Allah’ın huzurunda olduğu bilinciyle ihsan ahlakıyla hayatı diri yaşaması gerektiği….

Türkiye ‘nin  İsmet Özel’in deyişiyle “Kâfir istilâsından kurtarılmış bir Müslüman toprağı olduğu “Türkiye’nin ne olduğunu bilmek isteyenler için İstiklal Marşı önemli kaynak olduğu.  Bu marşın Sadece bir şiir değil, İman,  Tarih ve İdeal olduğu. Burada ifade edilen her şeyin gerçekleşip gerçekleşmediği sorusuna? Cevabın hem evet hem de kısmen hayır denilebileceği Ancak şunun unutmaması gerektiği. Türkiye hâlihazırda Birleşmiş Milletler ’de İslam Medeniyeti Bayrağını temsil etmekte olduğu Bunun çok önemli bir husus olduğu Müslümanların kendi tarihlerini araştırarak günümüzde yeniden tarih ve medeniyetleri inşa edebilecekleri. Bu potansiyele sahip olduklarını. Dinin 1.Allah tarafından vazedildiğini 2. Akıl sahipleri için olduğu 3. Kişinin kendi ihtiyari ile kabul edeceğini Akıl, irade ve ihtiyarın (tercih) olmadığı yerde dinin( iman) olmayacağı. Serbestliğin aslında bir kurala ve ilkeye bağlılık olduğu ancak bizde tam tersine başıboş hiçbir kurala bağlı olmayan olarak anlaşıldığı.  İhtiyarın insanda hayra yatkınlık demek olduğu. Bizzat hayr; makasıdü’ş şeria’ olduğu.  Yani insanların din, akıl,  mal, nesil ve can emniyetlerinin sağlanması olduğu. Osmanlı’nın millet anlayışının bu olduğu.İslam Düşüncesinin;1. Dini anlama ve yaşama 2. Toplumu inşa etme 3. Medeniyeti ihya etme süreçlerinde ortaya çıktığını “dile getirdi. Program katılımcıların soru ve cevap faslıyla sona erdi.