Osmaniye İlim Sanat ve Kültür Derneğince (İLSANDER) 6 mART Cumartesi günü, konuk ve katılımcıların hasbihale dahil olduğu online “Cumartesi Hasbihalleri” nin dokuzuncusu gerçekleştirildi. Süleyman Dağ Hocamızın konuk olduğu, Moderatörlüğünü Anesiad Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Kara ‘ın yaptığı Hasbihal zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi yapıldı. Programda Hz.Osman (r.a)  ve  Cemel  Vakası’ nın değerlendirildiği ,müslümanların  birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaları gerektiği değişik tali görüşlere sahip olanların ortak noktalarda birleşmeleri, müşterek noktalarda aynı görüş ve strstejiyi takip etmek için birlik olmalarının zorunluluğu ile birliği bozacak tutum ve davranışlardan uzak durulması ve herkese düşen sorumluluklar konularında katılımcıların da katkılarıyla değerlendirilen proğramda konukların sorularına ve cevaplar verildi. Haftaya aynı gün ve saat 20:00 yapılacak Hasbihale.. Herkes Davetlidir.