Osmaniye İlim Sanat ve Kültür Derneğince (İLSANDER) 11 Şubat Perşembe günü periyodik olarak planlanan,  “Şube/Temsilcilik/Birim Yönetimleri” ve “Ders Grup Sorumluları”nın katıldığı  “Hakikat için; Yolda olmak” üst başlıklı Yazar Ümit Aktaş”ın konuk olduğu online “Eğitimcilerin Eğitimi” amaçlı hizmetiçi program düzenlendi. Proğramda  “İnsan oluşa dair ,Bilgi ve bilinç, Hakikat için yolda olmak ve Hakikat iddiası “ sorularına cevaplar arandı   Yazar ;  İman-ibadet ve ahlak(din) insanın düşünme- duygu ve davranış kapasitelerinin birlikte olmasıyla gerçekleşebileceği. Cehalet, taklit, alışkanlık, mistifikasyon, asli/sahih dinî  duyarlılığın yokluğu olduğu, Kur’an’ın doğadaki nedensellikten- kozmostan kalkarak/ yola çıkarak ( delil- burhan, sultan) bunun ötesine yönelen bir maneviyat/ manidarlık ( iman ve ahlak) önerdiği, İnsanı insan yapan temel aktların,  düşünme faaliyeti ve  onunla iç- içe olan ahlaki duygusal değerlilik yaşantıları olduğu (vicdan- kalp). Vahiy ve peygamberler, bu aktları aktifleştirerek insanı cehalet ve hayvanlıktan uzaklaştırıp onu medenileştirmeye, özgürleştirme çalıştıkları. Müminler bu moddan çıkıp cehalet- taklit ve hayvanlık (sürü canavar) moduna düştükleri andan itibaren, dinin sefalet ve zulüm aracı hâline geldiği. Hasbi olmanın dinî bir erdem olduğu, ancak “muhasibi” olmak (düşünce- sorgulama- itiraz etme) ile birlikte bu erdemin sonuç vereceği, ikincisi  olmadığı takdirde, yani cehalet, taklit ve alışkanlık hâlinde samimiyet dinde coşkulu bir “kötülük” kaynağı haline gelebileceğinden bahisle, proğram katılımcılardan gelen soru cevap faslıyla sona erdi.