Osmaniye İlim Sanat ve Kültür Derneğince (İLSANDER) 16 Ocak Cumartesi günü, Muhabbet, Tefekkür ve İstişare odaklı, çevre il ve yurtdışından konuk ve katılımcıların hasbihale dahil olduğu online “Cumartesi Hasbihalleri” nin dördüncüsü gerçekleştirildi. Süleyman Dağ Hocamızın konuk olduğu, Moderatörlüğünü Fatih Sevmez ve Ercan Bal’ ın yaptığı Hasbihal zoom uygulaması üzerinden online yapıldı. Programda içinde yaşanılan Salgın ve sürecinde evlere kapanan bedenlerin aksine ruhun, duygu ve düşüncelerinin de çıkış yolu aramasını, aydınlığın Kur’an-ı Kerim’in okunmaya ve anlamaya çalışılmasından geçtiği, sevgili peygamberimizin hayata ve ahirete bakış açışını anlamaya çalışmaktan geçtiğini değerlendiren Süleyman Dağ Hoca, katılımcıların sorularını cevaplandırdı uzaktan yakından katılan katılımcılarla hasbihal etti. Proğram İlsander Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Bal’ın bir araya gelmenin önemi ve birlikte hareket etmenin bereketi ve zorunluğundan bahsetmesinin ardından  Mustafa Ölmez Hocanın yaptığı duayla sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yapılacak Hasbihale.. Herkes Davetlidir